wyszalnia.pl
Zmiany, zmiany, zmianyStrojenie gitary z tunerem

Możesz zacząć stroić bez dodatkowych ustawień naciskając po kolei przyciski, odpowiadające poszczególnym strunom w stroju standardowym. Jak już może słyszałeś oprócz standardowego istnieją inne stroje bardzo ułatwiając grę niektórych utworów, lub zmieniające brzmienie gitary. Do zmiany stroju korzystaj z przycisku "Tuning mode" Do zmiany rodzaju gitary służy przycisk "Sound type" Inne opcje znajdziesz pod przyciskiem "Settings"

Metronom


Stroje alternatywne

Stroje inne od standardowego stosuje się w celu wzbogacenia brzmienia gitary lub ułatwienia gry. Można je podzielić na kilka grup, stroje otwarte, opuszczone "dropped" i modalne.
Strój otwarty - to taki gdzie bez naciskania struny tworzą akord molowy lub durowy.Wynika z tego , że zmieniać go można jednym palcem popularny przede wszystkim wsród muzyków country i blues.
Strój opuszczony "dropped" - to taki gdzie najgrubsza struna jest opuszczona o cały ton w stosunku do standardowego tak że trzy najniższe struny basowe tworzą powerchord osiągalny przez nacisk jednym palcem przez trzy struny.
Strój modalny - jest podobny do otwartego ułatwia "łapanie" mniej popularnych chwytów 6, sus2, sus4.
Oprócz wymienionych grup jest wiele strojów nie dających się poszufladkować, do takich należy np. strój Nashville.
Strój Nashville uzyskuje się podciągając cztery najniższe(najgrubsze) struny o oktawę (wyżej) w stosunku do stroju standardowego. Ponieważ tak wysoko nastrojone standardowe struny albo by pękły , albo ich napięcie uniemożliwało by grę robi się to następująco:
-zastępuje strunę E , struną D (.027 do .032)
-zastępuje strunę A struną B (.014 do .019), lub struną G (.022 do .026).
-zastępuje strunę D struną E (.012 do .014) lub B (.014 do .019)
-zastępuje strunę G struną E (.009 do .013).
-stroi zmienione struny o oktawę wyżej w porównaniu do stroju standardowego , a dwie pozostałe pozostawia bez zmian.

Podobna zasada obowiązuje też przy wszystkich alternatywnych strojach. Gdy struna jast za słabo lub za mocno naciągnięta (brzęczy, ma głuchy dźwięk lub trudno ją nacisnąć ) powinna być zastąpiona odpowiednio grubszą lub cieńszą struną, niekoniecznie z takiego samego kompletu. Ponieważ do uzyskania niektórych strojów trzeba zmieniać struny dla zrównoważenia naciągu, do celów estradowych artysta musi posiadać kilka gitar - np. The Edge z U2 używa 14 gitar.

ustaw kursor nad nazwą stroju
Otwarte Opuszczone Modalne Inne
       
C

C Moll

D

D5

D Moll

E

E Moll

E (2 Sposób)

E6th

E6th (2 Sposób)

G

G Moll

G (2 Sposób)

A

A (2 Sposób)

A Moll

A Moll 2

Moll Tercjowy

(Drop) C

(Drop) D (Grunge)

Podwójne opuszczone D

(Drop) D♭

(Drop) A

(Drop) A (2 Sposób)

(Drop) B

C6

Csus2

Dsus2

Dsus4

Esus2

Esus4

Gsus2

Gsus4

Asus4

Standardowy

E♭ Hendrix

Nashville

G

G6

Dur Tercjowy(Third)

Kwartowy (Fourths)

Augmented Fourths

Moll sekstowy

Dur sekstowy

Niski (Low) C


Ustaw kursor nad
nazwą stroju

Jak stroić ?

  • Przeczytaj przed strojeniem
  • Strojenie gitary z tunerem
  • Strojenie gitary metodą unisono
  • Strojenie gitary flażoletami

Przeczytaj przed strojeniem

Gitara ze zbyt wysoko położonymi nad progami strunami nie da się nastroić, gdyż każde naciśnięcie struny powoduje znaczącą zmianę wysokości dźwięku w stosunku do tego jaki powinien brzmieć na danym progu. To zjawisko jest szczególnie dotkliwe dla strun metalowych, struny nylonowe są mniej wrażliwe na tzw. podciąganie. Na wysokość strun nad progami mają wpływ wygięcie gryfu (reguluje się prętem regulacyjnym),wysokość mostka, wysokość siodełka. Nie radzę brać się za te regulacje nowicjuszom. Zawsze strój naciągając strunę , nigdy opuszczając. Kiedy naciągając strunę przekroczysz szukany dźwięk popuść strunę znacznie i próbuj stroić ponownie naciągając. To zalecenie jest umotywowane tym, że po opuszczeniu struny nie ma ona ustabilizowanego tonu, przeważnie dźwięk jej obniży się po krótkim czasie. Pamiętaj, że napięcie każdej ze strun zależy od napięcia pozostałych, z tego wynika zasada by szczególnie przy dużych zmianach napięcia strun, po nastrojeniu zgrubnym powtórzyć strojenie jeszcze raz - dokładnie. Nowe struny, szczególnie nylonowe bardzo długo są niestabilne , tzn po krótkim czasie opuszczają się. Aby skrócić ten czas po założeniu nowych strun pociągnij każdą z wyczuciem w okolicach 12 progu prostopadle do podstrunnicy. Przy zmianie strun na grubsze sprawdź czy rowki w siodełku są na tyle szerokie by struny sięgały do ich dna. W przeciwnym wypadku struny będą za wysoko co uniemożliwi lub utrudni strojenie i grę. Gitarę należy stroić przy każdym wzięciu jej w kończyny górne, bardziej wymagający stroją przed każdym kawałkiem. Gitara jak kobieta zmienną jest i podobnie jak z kobietą, wszystko ją rozstraja: temperatura, wilgotność ostre granie ... Żadna gitara nie stroi idealnie we wszystkich pozycjach, strojenie jest więc zawsze pewnym kompromisem między dobrem i złem. Normalną praktyką jest strojenie do aktualnie potrzebnej pozycji, czyli w praktyce do każdego kawałka inaczej. Nie zakładaj strun metalowych do gitary klasycznej , może to doprowadzić nawet do jej totalnej zagłady - jeśli już koniecznie musisz niech to będzie miękki naciąg np. nr9. Wymieniaj struny jak najczęściej , strun starych , z przetartymi oplotami nie można dobrze nastroić, nie mają stabilnego dźwięku, brzęczą lub brzmią głucho. Struny powinny być owinięte nie mniej niż 2 obroty wokół wałków w główce gitary, mniejszy nawój na wałkach powoduje samoczynne opuszczanie się strun (obniżanie wysokości dźwięku).

Strojenie gitary metodą unisono

Nastrój strunę E6 (najgrubszą używając kamertonu, tunera , pianina lub innego źródła dźwięku o znanej wysokości czy częstotliwości. I tu jest problem by nie przesadzić o oktawę w jedną czy w drugą stronę. Radzę zwiększaj napięcie struny do pierwszego E jakie uzyskasz, przy którym na strunie da się grać. To jest to właściwe E. Prawie na pewno struna nie wytrzyma następnego E o oktawę wyższego , a o oktawę niższe E brzmi jak gra na pilniczku do paznokci. Oczywiście możesz ją nastroić na oko ale jeśli przesadziśz z wysokością w górę struny mogą pęknąć, jeśli przesadzisz w dół prawie napewno struny będą brzęczeć na progach. Strojenie na oko ma jeszcze tą wadę, że prawie na pewno nie zgrasz się z żadnym nagraniem, nie mówiąc o tym , że granie i śpiewanie "dzikimi" dźwiękami psuje słuch.


Naciśnij szóstą najrubszą strunę E6 na V progu i strój strunę piątą A5 (nie naciskając jej) do momentu aż uzyskasz ten sam dźwięk.

Naciśnij piątą strunę A5 na V progu i strój strunę czwartą D4 (nie naciskając jej) do momentu aż uzyskasz ten sam dźwięk.

Naciśnij czwartą strunę D4 na V progu i strój strunę trzecią G3 (nie naciskając jej) do momentu aż uzyskasz ten sam dźwięk.

Naciśnij trzecią strunę G3 na IV progu i strój strunę drugą H2(lub wg. notacji angielskiej B2=H2) (nie naciskając jej) do momentu aż uzyskasz ten sam dźwięk.

Naciśnij drugą strunę H2=B2 na V progu i strój strunę pierwszą (najcieńszą) E1 (nie naciskając jej) do momentu aż uzyskasz ten sam dźwięk.

Po zakończeniu sprawdź czy ton struny E6 (najgrubszej) jest taki jak struny E1 (najcieńszej) oczywiście oddalony o dwie oktawy , ale uderzając je jednocześnie widać wyraźnie czy tworzą dysonans (mówiąc kolokwialnie brzydkie brzmienie), czy konsonans ładne.

Metoda jest najprostsza ale wg mnie najbardziej niedoskonała, gdyż pięć nawet drobnych błędów , które można popełnić strojąc pięć strun dodają się i w rezultacie dają olbrzymi błąd. Drugim powodem niedoskonałości tej metody jest fakt , że porównuje się dźwięki struny naciśniętej (naciśnięcie strun stalowych powoduje znaczną zmianę wysokości jej dzwięku w stosunku do tego jaki teoretycznie powinna mieć na danym progu) i swobodnej co już na początku daje spory błąd.

Strojenie gitary flażoletami

Mimo straszliwej nazwy to bardzo prosta i skuteczna metoda, nie mająca większości wad poprzedniej metody, chociaż jest właściwie odmianą metody unisono. Wykorzystuje ona właściwość drgających strun, polegającą na tworzeniu tzw. węzłów tzn. miejsc na strunie które nie oscylują i zależność wysokości dźwięku od miejsca utworzenia tego węzła.
Dla treningu weź gitarę, dotknij wskazującym palcem lewej ręki najgrubszą strunę nad VII metalowym prożkiem ( nie obok - nad, nie naciskaj struny-dotykaj). Ważne byś natychmiast po uderzeniu dotykanej struny zabrał palec znad progu, gdyż inaczej stłumisz dźwięk. Po uderzeniu, usłyszysz słaby ale wyraźny dzwięk inny niż ten jaki wydaje ta struna luźna i inny niż na tym progu. Jest to dźwięk harmoniczny czyli inaczej flażolet. Chociaż teoretycznie flażolety można uzyskać nad każdym prożkiem to tylko utworzone nad IV,V,VII i XII brzmią wystarczająco dobrze, by je stosować. Praktycznie do strojenia używa się tylko flażoletów utworzonych nad V i VII prożkiem . Ponieważ strun się nie dociska tylko dotyka nie występuje błąd z poprzedniej metody.
Warto zapamiętać zasadę określenia wysokości flażoletu w zależności od struny na jakiej są uzyskiwane i progu nad którym tworzymy węzeł .
-na XII progu jest środek struny, węzeł w tym punkcie tworzy flażolet o oktawę wyższy od dzwięku swobodnej struny.
-na V progu jest 1/4 długości struny więc, węzeł w tym punkcie tworzy flażolet o dwie oktawy wyższy od dzwięku swobodnej struny.
-na VII progu jest 1/3 długości struny więc, węzeł w tym punkcie tworzy flażolet o wyższy o oktawę od dzwięku uzyskanego przez naciśnięcie struny na VII progu.

Sam proces strojenia jest podobny :
Po nastrojeniu najlepiej E6 (najgrubszej) struny
tak strój strunę A5 by flażolet utworzony na strunie E6 na progu V był taki jak flażolet utworzony na strunie A5 na progu VII.

Tak strój strunę D4 by flażolet utworzony na strunie A5 na progu V był taki jak flażolet utworzony na strunie D4 na progu VII.

Tak strój strunę G3 by flażolet utworzony na strunie D4 na progu V był taki jak flażolet utworzony na strunie G3 na progu VII.

Teraz wyjątek spowodowany tym, że strunę B2=H2 stroimy o tercję a nie kwartę w stosunku do struny G3 .
Tak strój strunę H2=B2 by flażolet utworzony na strunie E6 na progu VII był taki jak struna H2=B2 swobodnie drgająca

Tak strój strunę E1 by flażolet utworzony na strunie H2=B2 na progu V był taki jak flażolet utworzony na strunie E1 na progu VII.

Możesz na końcu sprawdzić bo struna E1 drgająca swobodnie brzmiała jak flażolet uzyskany na strunie E6 na V progu.

Stroik gitarowy - tuner


Administracja
Szukaj
O nas
Wyszalnia miniaturka