wyszalnia.pl
Zmiany, zmiany, zmianyużytkownik
Sofa

I.l.y.

 
Aby transponować lub drukować utwór naciśnij ikonę z gitarą, poniżej!
				REF: I love you, I do in every way,
in every way - every day, girl!
STUB: Lies, lies, lulabies..
Stop lying girl, 'coz you keep on lyin'!

1.
What's the problem girl,
what's goin' on in your world!
Are you dazed and confused
just today you were amused?
What goes up must come down -
what we thought was love
was just fooling around.
I'm not gonna be a fool or a clown, no!

It was a tuesday afternoon
and you were standing in the street.
I had no time to speak to you
- you made your way.
That was the second time you left
misunderstood, with no respect.
I never stopped you on your way -
you didn't wait.

I need some critical assistance
for my feelings, I need some spiritual healing.
You were the one that I believed in.
I was the one who was in L.O.V.E.
Then you deceived me even caused me to cry
enough is enough, let's call it a night!
I don't give a fuck! No more you and I!
Enough is enough, let's call it a night!

REF: I love you, I do in every way,
in every way - every day, girl!

2.
I'm all alone staring at the ceiling
locked in my bedroom.
Thoughts about the day when I first met you
I couldn't get you off my mental!
The way we did what we did, yo!
- all over my friend's couch!

Today I know I chose wrong.
I still keep thinking on and on.
I was so speachless and so stern
and so were you...
Misunderstanding led to this -
I know that better than before.
That day I didn't make it clear
and I felt bad...

This shit is getting much too much
for me to handle, yo!
Like M.E.T.H.O.D. and D'Angelo.
You and I till the day we die,
until the day I saw you with that guy.
Now it's more like - I wanna commit suicide.
Now it's more like - I'm gonna commit suicide.
You and I...I'm not gonna be a foolish guy!
I think it's do or die, no more you and I, no more!

REF: I love you...

Ref - Kocham Cie, robię to pod każdym względem
pod każdym względem - każdego dnia, dziewczyno !
Stub - Kłamstwa, kłamstwa, kołysanki
Przestań kłamać dziewczno, bo ugrzęzłaś już w kłamstwie.

1. Jaki jest problem dziewczyno.
co sie dzieje w Twoim świecie!
Czy jesteś ogłuszona i zmieszana
Czy tylko dziś byłaś rozśmieszona?
Co pnie się w góre, musi spaść w dół -
jak sądziliśmy miłość
była żartem dookoła.
Nie mam zamiaru być żartem albo klaunem, nie !

To było wtorkowe popołudnie
i stałaś na ulicy.
Nie miałem czasu by porozmawiać z Tobą -
poszłaś swoją drogą.
To był drugi raz kiedy odeszłaś.
Źle zrozumiana, bez szacunku.
Nigdy nie zatrzymałem Cię na Twojej drodze -
nigdy nie zaczekałaś.

Potrzebuje jakiejś krytycznej pomocy
dla moich uczuć, potrzebuję jakiegoś duchowego leczenia.
Byłaś jedyną której wierzyłem.
Byłem jedynym który był Z.A.K.O.C.H.A.N.Y
Wtedy oszukałaś mnie, doprowadziłaś mnie nawet do łez.
Wystarczy to wystarczy, nazwywajmy to nocą!
Nie dam się wyjebywać. Nigdy więcej Ty i ja !
Wystarczy to wystarczy, nazwijmy to nocą.

REF.Kocham Cie, robię to pod każdym względem
pod każdym względem - każdego dnia, dziewczyno !

2. Jestem całkiem sam wpatrując się w sufit.
zamknąłem się w swojej sypialni.
Myślałem o tym dniu kiedy Cię pierwszy raz spotkałem.
Nie mogłem wyrzucić Cię z mojego umysłu.
Sposobu w jaki zrobiliśmy to co zrobiliśmy, yo!
- wszysko na kanapie moich przyjaciół.

Dziś wiem, że źle wybrałem.
Wciąż kontynuuję myślenie, bez końca.
Byłem taki oniemiały i taki srogi
zatem były tobą...
Nieporozumienie zaprowadzone do tego-
Wiem to lepiej niż wcześniej
Tego dnia nie dałem jasno do zrozumienia
i czułem się gorzej.

To gówno każe zdecydowanie za dużo
dla mnie załatwić, yo!
Jak M.E.t.H.O.D i D'Angelo.
Ty i ja oczekujemy dnia kiedy umrzemy,
w przededniu, ujrze Cie z tym facetem.
Teraz jest bardziej jak - chce popełnić samobójstwo.
Teraz jest bardziej jak - popełnię samobójstwo.
Ty i ja.. Nie będę niemądrym facetem !
Myślę, że to jest robić albo umierać, nigdy więcej Ty i Ja.. nigdy więcej !

Wszelkie prawa do umieszczonych tekstów oraz filmów mają ich autorzy.
Tekst udostępniony jest wyłącznie do celów edukacyjnych. Wszystkie filmy pochodzą z serwisu YouTube.

Tagi na stronie

gitara gitarzysta struny chwyty akordy tabulatury transponowanie strojenie kapodaster dźwięk brzmienie śpiewanie wokal tonacja karaoke piosenki utwory płyty cover oryginał lekcja gry nauka tłumaczenie teksty translator wyszukiwarka muzyka grać śpiewać wyszaleć się wyszalnia zagrać impreza klub ćwiczyć koncerty zespoły muzyka płyty mp3 nagłośnienie kluby karaoke zabawa śpiew repertuar bezpłatne free
Administracja
Szukaj
O nas
Wyszalnia miniaturka