wyszalnia.pl
Zmiany, zmiany, zmianyużytkownik
Andrzej Rosiewicz

Najwięcej Witaminy

 
Aby transponować lub drukować utwór naciśnij ikonę z gitarą, poniżej!
				Szwedki są wysokie, zgrabne, higieniczne, zdrowe, 
Ale ponoć dosyć chłodne, bo... polodowcowe.
Trzeba przyznać, atrakcyjne, zwłaszcza Szwedki młode
Ale jakbyś czuł się w domu, w którym wieje chłodem?!

Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny
I to jest prawda, to jest fakt: dziewczęcy urok, wdzięk i takt...
I chyba w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie.
Za jeden uśmiech oddałbym Chicago, Paryż, Krym!

Są Francuzki, które ponoć słyną w świecie z mody,
Zdobią twarze w makijaże i pachnące wody,
Lecz jak czułbyś się nad ranem idąc do roboty,
Gdybyś nagle poczuł w nozdrzach zapach firmy Coty,
Albo zamiast pokowboić w dalekiej Syberii - co?
Miałbyś całe swoje życie spędzić w perfumerii?

Od Rosjanki chciałem buzi, rzekła mi: nie nada...
Bardzo miłe są Węgierki, ale nie pogadasz...
Czeszka tylko mnie rozśmiesza, chociaż lubię Czechów -
Gdybym wydał sie za Czeszkę, umarłbym ze śmiechu!

Niemki czyste, oczywiste, dobre są na żonę,
Miałbyś zawsze wysprzątane mieszkanie z balkonem,
Lecz jak czułbyś się w tym domu czystym, oczywistym,
Gdyby w kuchni ktoś przy dziecku mówił po niemiecku???

Są Japonki bardzo grzeczne, ciche, ciemnookie,
Wschodnie gejsze niedzisiejsze, skośne, niewysokie,
Może dałbym się Japonce nawet zauroczyć,
Ale jak tu takiej Chince spojrzeć prosto w oczy???

Swedish women are tall, slim, hygienic, healthy,
But apparently pretty cool, because ... Glacial.
Admittedly, attractive, particularly the young Swede
But if you feel at home, which blows cold?!

Most vitamins have a Polish girl
And this is true, it is a fact: the girl's charm, grace and tact ...
I think the whole world will not find more beautiful.
With a smile I'd give Chicago, Paris, Crimea!

There are French, which apparently is famous in the world of fashion,
Adorn the faces of the makeup and scented water,
But how would you feel in the morning, going to work,
If you suddenly feel the smell in his nostrils Coty
Or instead pokowboić in Siberia - what?
You'd spend your whole life in perfumery?

Since the Russians wanted a kiss, she said to me, do not give ...
Hungarian is very nice, but do not you talk ...
Czech only makes me laugh, even though I like the Czechs -
If I gave in August for the Czech, I would have died laughing!


Germans clean, clear, good to his wife,
Would always tidy apartment with balcony,
But how would you feel in this house clean, clear,
If someone in the kitchen with your child speak German?


Japanese are very polite, quiet, dark-eyed,
Eastern not today geishas, oblique, not high,
Maybe I would have given to a Japanese even captivated,
But how can such Chincana look straight in the eye???

Wszelkie prawa do umieszczonych tekstów oraz filmów mają ich autorzy.
Tekst udostępniony jest wyłącznie do celów edukacyjnych. Wszystkie filmy pochodzą z serwisu YouTube.

A co na to Wikipedia?

Andrzej Wacław Rosiewicz (ur. 1 czerwca 1944 w Warszawie) – polski piosenkarz estradowy, tancerz, kompozytor, satyryk, gitarzysta i choreograf.

Tagi na stronie

gitara gitarzysta struny chwyty akordy tabulatury transponowanie strojenie kapodaster dźwięk brzmienie śpiewanie wokal tonacja karaoke piosenki utwory płyty cover oryginał lekcja gry nauka tłumaczenie teksty translator wyszukiwarka muzyka grać śpiewać wyszaleć się wyszalnia zagrać impreza klub ćwiczyć koncerty zespoły muzyka płyty mp3 nagłośnienie kluby karaoke zabawa śpiew repertuar bezpłatne free
Administracja
Szukaj
O nas
Wyszalnia miniaturka