Ukryj scroller, aby potem wlaczyc nacisnij przycisk Pokaz/Ukryj scroller
 
   
grave
lento
andante
moderato
allegro
presto
   
 
wyszalnia.pl
Zmiany, zmiany, zmianySzukaj filmów
Pilot sterowania

Karaoke Keri Hilson

Knock You Down

Dołącz:
użytkownik ajvonka URL:

Co nowego w branży i na świecie

Paint It Black
Paint It Black
Here Comes the Sun
Here Comes the Sun
Funkadelic - Can You Get To That HQ
Funkadelic - Can You Get To That HQ
Banned in D.C.
Banned in D.C.
Wynona's Big Brown Beaver
Wynona's Big Brown Beaver
Your Wildest Dreams
Your Wildest Dreams
Lay Lady Lay
Lay Lady Lay
Always on My Mind
Always on My Mind
Satisfaction
Satisfaction
I Have a Dream
I Have a Dream
Bad Brains - Attitude
Bad Brains - Attitude
Mamma Mia
Mamma Mia
Itchycoo Park
Itchycoo Park
Ravi Shankar, Alla Rakha - Tabla Solo in Jhaptal
Ravi Shankar, Alla Rakha - Tabla Solo in Jhaptal
Prabhujee
Prabhujee
Last Dance
Last Dance
Tin Soldier
Tin Soldier
Everyday
Everyday
She Works Hard for the Money
She Works Hard for the Money
The Buzzcocks - Encore: What Do I Get
The Buzzcocks - Encore: What Do I Get

Tekst Keri Hilson

Knock You Down

Aby transponować lub drukować utwór naciśnij ikonę z gitarą, przejdziesz do warsztatu!

[Keri Hilson]
Not again
Oh this ain't supposed to happen to me

[Kanye West]
Keep rockin and keep knockin'
Whether you're louis vuittonin it up, or reebokin
You see the hate that they serving on a plater
So what we gon have dessert or disaster'

[Keri Hilson]
I never thought I'd be in love like this
When I look at you my mind goes on a trip
Then you came in and knocked me on my face
Feels like I'm in a race but I already won first place

I never thought I fall for you as hard as I did (as hard as I did, yeah)
You got me thinking about our life, our house and kids (Yeah)
Every morning I look at you and smile
Cause boy you came around and you knocked me down (knocked me down)

[Chorus]
Sometimes love comes around (love comes around, love comes around)
and it knocks you down
just get back up
when it knocks you down (knocks you down)
Sometimes love comes around
and it knocks you down
just get back up
when it knocks you down (knocks you down)

[Ne-Yo]
I never thought I hear myself say
Ya'll gon hate
I think I'm going to kick it with my girl today
I used to be commander-in-chief for my pimp ship flying high
Till i met this pretty little missile, who shot me out the sky

So now I'm crashing don't know how it happened
but i know it feels so damn good
Said if i could go back and make it happen faster
don't you know i would baby if i could
Miss independent, to the fullest, the load never too much
she helping me pull it, she shot bullet that ended that life
I swear to you the pimp in me just died tonight
girl sometimes love

Sometimes love comes around (love comes around, love comes around)
and it knocks you down
just get back up
when it knocks you down (knocks you down)
Sometimes love comes around
and it knocks you down
just get back up
when it knocks you down (knocks you down)


[Kanye West]
Tell me now can you make past your caspers
So we could finally fly off into NASA
You was always the cheerleader of my dreams
to seem to only date the head of football teams,
and i was the class clown that always kept you laughing
we were never meant to be, baby we just happened
so please don't mess up the trick,
hey young world, i'm the new slick rick,
they say i move to quick but we can't let this moment past us,
let the hour glass pass right into ashes
let the wind blow the ashes right before my glasses
so i wrote this love letter right before my classes
how could a goddess ask someone that's only average, for advice
o-m-g you listen to that bitch'
woah is me, baby this is tragic
cause we had it, we was magic
i was flying, now i'm crashing
this is bad, real bad, michael jackson
now i'm mad, real mad, joe jackson
you should leave your boyfriend now, i'ma ask him

[Keri Hilson]
so you gotta take the good with the bad, the happy and the sad
or will you bring the better future then i had in the past
cause i don't want to make the same mistakes i did
i don't wanna fall back on my face again
woah, woah
i'll admit it, i was scared to answer loves call
woah, woah
and if it hits, better make it worth the fall

(When it comes around)

Sometimes love comes around (love comes around, love comes around)
and it knocks you down
just get back up
when it knocks you down (knocks you down)
Sometimes love comes around (comes around)
and it knocks you down
just get back up
when it knocks you down (knocks you down)

Won’t see it coming when it happens
but when it happens you’re gonna feel it, let me tell you now
you see when love comes knocks you down

Won’t see it coming when it happens
but when it happens you’re gonna feel it, let me tell you now
you see when love knocks you down Tylko nie to
To nie powinno by'o mi si' przydarzy'

Wci'' dawa' czadu i wci'' powala'
Nieistotne, czy nosisz Louis'a Vuittonin'a czy Reeboka
Widzisz nienawi'', któr' oni serwuj'
Wi'c dojdzie do deseru, czy do pora'ki'

Keri :

Nigdy bym nie pomy'la'a, 'e spotka mnie mi'o'' taka jak ta
Kiedy patrzy'am na Ciebie mój rozum udawa' si' w podró'
Wtedy pojawi'e' si' i powali'e' mnie na twarz
Czuj' si' jak na wy'cigu, ale ju' zaj''am pierwsze miejsce

Nigdy nie pomy'la'am, 'e zakocham si' w Tobie z tak' si'', z jak' to zrobi'am
Sprawi'e', 'e my'l' o naszym 'yciu, naszym domu i dzieciach
Ka'dego ranka patrz' na Ciebie i si' u'miecham
Bo ch'opcze pojawi'e' si' i powali'e' mnie.

Refren :

Czasami przychodzi mi'o''
i powala Ci'
wraca,
kiedy Ci' powala
Czasami przychodzi mi'o''
i powala Ci'
wraca,
kiedy Ci' powala

[Ne-Yo]

Nigdy nie my'la'em, 'e us'ysz' siebie mówi'cego
'e zniknie nienawi''
My'l', 'e moja dziewczyna dzi' mnie wykopie
Zwykle by'em g'ównodowodz'cym na moim odpicowanym statku, który lata' wysoko
dopóki nie spotka'em tego 'licznego ma'ego pocisku, który zrzuci' mnie z nieba

Teraz jestem rozbity, nie wiem co si' sta'o
ale wiem, 'e to takie wspania'e uczucie
Je'li móg'bym cofn'' czas i sprawi', 'eby to zdarzy'o si' szybciej
czy nie wiesz, 'e chcia'bym Skarbie, je'li móg'bym
Pani niezale'na, nigdy nie oczekiwa'em zbyt du'o
pomog'a mi to wyci'gn'', wystrzeli'a kul', która zako'czy'a tamto 'ycie
Przysi'gam, 'e tamten go'' we mnie zgin'' dzi' wieczór
Dziewczyny czasami Kochaj'.

Refren :

Czasami przychodzi mi'o''
i powala Ci'
wraca,
kiedy Ci' powala
Czasami przychodzi mi'o''
i powala Ci'
wraca,
kiedy Ci' powala

[Kanye West]

Powiedz mi, czy potrafisz pozostawi' w przesz'o'ci Twoje
i b'dziemy w ko'cu mogli lecie' do NASA
Zawsze by'a' cheerleaderk' w moich snach
która umawia'a sie tylko z kapitanami dru'yn footbalowych
A ja by'em klasowym klaunem, który sprawia', 'e si' 'mia'a'
Nigdy nie planowali'my ze sob' by', to po prostu si' sta'o
wi'c prosz' Ci', nie zepsuj tego triku
hej, m'ody 'wiecie jestem nowym Slick Rick
Mówi', 'e robi' to wszystko za szybko, ale nie mo'emy pozwoli', 'eby ten moment nas omin''
Pozwólmy szklanym godzinom przeobrazi' si' w popió'
Pozwólmy wiatru zniszczy' ten
Napisa'em ten list mi'osny przed moj' klas'
Jak móg'bym, na Boga pyta' o rad' kogo', kto jest przeci'tny
o-m-g pos'ucha'e' tej idiotki'
woah to ja, Kochanie, to tragiczne.
bo my to mieli'my, byli'my magiczni,
lata'em, teraz jestem rozbity
To jest z'y, naprawd' z'y Michael Jackson
Jestem w'ciek'y, naprawd' w'ciek'y Joe Jackson
Powinna' zostawi' teraz swojego ch'opaka, zapytam go.

[Keri Hilson]

We'miesz to dobre i to z'e, to weso'e i smutne
albo wybierzesz lepsz' przysz'o'' jak' ja mia'am w przesz'o'ci
Bo nie chcia'am pope'ni' tych samych b''dów, które zrobi'am
Nie chcia'am znowu upa'' na twarz
woah woah

Tylko nie to
To nie powinno było mi się przydarzyć

Wciąż dawać czadu i wciąż powalać
Nieistotne, czy nosisz Louis'a Vuittonin'a czy Reeboka
Widzisz nienawiść, którą oni serwują
Więc dojdzie do deseru, czy do porażki?

Keri :

Nigdy bym nie pomyślała, że spotka mnie miłość taka jak ta
Kiedy patrzyłam na Ciebie mój rozum udawał się w podróż
Wtedy pojawiłeś się i powaliłeś mnie na twarz
Czuję się jak na wyścigu, ale już zajęłam pierwsze miejsce

Nigdy nie pomyślałam, że zakocham się w Tobie z taką siłą, z jaką to zrobiłam
Sprawiłeś, że myślę o naszym życiu, naszym domu i dzieciach
Każdego ranka patrzę na Ciebie i się uśmiecham
Bo chłopcze pojawiłeś się i powaliłeś mnie.

Refren :

Czasami przychodzi miłość
i powala Cię
Dopiero co wstajesz,
kiedy Cię powala
Czasami przychodzi miłość
i powala Cię
wraca,
I znów Cię powala

[Ne-Yo]

Nigdy nie myślałem, że usłyszę siebie mówiącego
Możecie na mnie pomstować, ale
Myślę, że dziś pojdę gdzieś z moją dziewczyną
Zwykle byłem głównodowodzącym na moim odpicowanym statku, który latał wysoko
dopóki nie spotkałem tego ślicznego małego pocisku, który strącił mnie z nieba

Teraz jestem rozbity, nie wiem co się stało
ale wiem, że to takie wspaniałe uczucie
Jeśli mógłbym cofnąć czas i sprawić, żeby to zdarzyło się szybciej
czy nie wiesz, że chciałbym Skarbie, jeśli mógłbym
Pani niezależna, nigdy nie oczekiwałem zbyt dużo
pomogła mi to wyciągnąć, wystrzeliła kulę, która zakończyła tamto życie
Przysięgam, że tamten gość we mnie zginął dziś wieczór
Dziewczyny czasami miłość

Refren :

Miłość krąży
i powala Cię
dopiero co wstajesz,
kiedy Cię powala
Czasami przychodzi miłość
i powala Cię
wraca,
I znów Cię powala

[Kanye West]

Powiedz mi, czy potrafisz pozostawić w przeszłości Twoje
i będziemy w końcu mogli wyruszyć do NASA
Zawsze byłaś cheerleaderką z moich snów
która umawiała sie z kapitanem drużyny footbalowej
A ja byłem klasowym klaunem, który sprawiał, że się śmiałaś
Nigdy nie planowaliśmy ze sobą być, to po prostu się stało
więc proszę Cię, nie zepsuj tego triku
hej, młody świecie jestem nowym Slick Rick
Mówią, że robię to wszystko za szybko, ale nie możemy pozwolić, żeby ten moment nas ominął
Pozwólmy klepsydrze przeobrazić się w popiół
Pozwólmy wiatru rozwiać ten popiól przed moimi oczyma
Napisałem ten list miłosny przed moimi zajęciami
Jak taka bogini mogłaprosić o radę kogoś, kto jest tak przeciętny
O mój Boże posłuchałaś tego pajaca
woah to ja, Kochanie, to tragiczne.
bo my to mieliśmy, byliśmy magiczni,
latałem, teraz jestem rozbity
To jest zły, naprawdę zły Michael Jackson
Teraz ja jestem złym, naprawdę złym Joe Jacksonem
Powinnaś zostawić teraz swojego chłopaka, zapytam go.

[Keri Hilson]

Weźmiesz to dobre i to złe, to wesołe i smutne
albo wybierzesz lepszą przyszłość jaką ja miałam w przeszłości
Bo nie chciałam popełnić tych samych błędów, które zrobiłam
Nie chciałam znowu upaść na twarz
woah woah
przyznaje bałam się odpowiedzieć na wołanie miłości
woah woah
Kiedy uderzy , lepiej spraw aby było warto upaść

Nie widzisz, że to przychodzi kiedy to się dzieje
ale kiedy to się stanie, poczujesz to, powiem Ci to teraz
zobaczysz, kiedy miłość Cię powali.

Wszelkie prawa do umieszczonych tekstów oraz filmów mają ich autorzy.
Tekst udostępniony jest wyłącznie do celów edukacyjnych. Wszystkie filmy pochodzą z serwisu YouTube.

Karaoke tych wykonawców znajdziesz na wyszalni

A Ashlee Simpson Anouk Alibabki Ac Dc Aaliyah All Saints Alesha Dixon Alison Krauss Audioslave Andrzej Rybinski Alice In Chains Anthrax Andrzej Zaucha Alicja Majewska Alanis Morissette Angels Of Heaven Arka Noego Aerosmith A Flock Of Seagulls Alphabeat

B Big Day Beyonce Knowles Brekout Babyface Barry White Brodka Monika Bryan Adams Brian Mcknight Big Cyc Blue Boyz Ii Men Bertie Higgins Bananarama Bobby Vinton Biesiadne Boguslaw Mec Beverley Craven Budka Suflera Bad Company Bush

C Culture Club Coma Cat Stevens Carpenters Cutting Crew Cypress Hill Cameo Camp Rock Caesars Cradle Of Filth Christina Aguilera Carl Douglas Christopher Cross Chic Coldplay Chubby Checker Cyndi Lauper Christina Perri Crowded House Candi Staton

D Daniel Bedingfield De Press Danny Jones Dzem Doda Dean Martin Dj Otzi Drowning Pool Dolly Parton Death Valley Queen Del Shannon D Bomb Deep Purple Desireless Doris Day Dwight Yoakam Diana Vickers Doda Virgin Disney Dire Straits

E Edyta Gorniak Extreme Elektryczne Gitary Eric Clapton Etna Efecto Mariposa Eye Set To Kill Elliott Yamin Eagle Eye Cherry Enya Evanescence Emmylou Harris Eurythmics Elzbieta Adamiak Eminem Eric Carmen Everytime You Lie Etta James Elton John Enrique Iglesias

F Flogging Molly Frankie Valli Freddie Mercury Free Fyfe Dangerfield Foundations Feist Feel Five Freemasons Flyleaf Fall Out Boy Falco Float Foo Fighters Frankie Avalon Fat Larrys Band Full Moon Fuel Fats Domino

G Gipsy Kings Glasvegas Goodbye Baby Glee Cast Gene Autry Grease Gabrielle Gloria Gaynor Glen Campbell Go Gos Gabriel Fleszar George Jones Green Day Gazebo George Strait Gretchen Wilson Gosia Andrzejewicz Gilbert Osullivan Gorillaz Girls Aloud

H Hot Chocolate Helloween Helena Paparizou Hinder Harry Chapin Holly Dunn Hanna Banaszak Human Hermans Hermits Hilary Duff Hannah Montana Hank Williams Hammerfall Hurriganes Hurts Hair Huey Lewis Hoobastank Heart Hugh Grant

I Iyaz Imagination Ich Troje Inna I Drove All Night Iron Maiden Irene Cara Indigo Girls Ivan I Delfin Ira Ini Kamoze Ian Carey Project Inxs Incubus Iggy Pop

J Jann Arden Jennifer Hudson Jeff Healey Band Jackson 5 Jane Siberry Jason Mraz Jerry Lee Lewis Joe Walsh James Ingram Jimmy Dean J23 Juanes John Paul Young Jewel John Legend Jimmy Eat World Joss Stone John Mellencamp Joe South Jermaine Jackson

K Kotipelto Krzysztof Krawczyk Kenny Chesney Kurt Nilsen Kansas Krzysztof Klenczon Kc And Jojo Katie Melua  Keith Urban Knack Korn Kiuas Kasia Sobczyk Kometa Kasa Kanye West Kididdles Kool And The Gang Kate Ryan Kamil Bednarek

L Lady Gaga Lil Wayne Lombard Las Ketchup Liza Minnelli Lordi Led Zeppelin Lmfao Lana Del Rey Lisa Loeb Lenny Kravitz Lovehatehero Lady Pank Love Affair Lynyrd Skynyrd Lit Lenka Leo Sayer Lionel Richie Leonard Cohen

M Marie Digby Marcella Bella Majka Jezowska Mandy Moore Michael Bolton Mike Oldfield Marek Grechuta Make Me Smile Metallica Matura Maryla Rodowicz Monica Ms Dynamite Mulan Moulin Rouge Marc Cohn Miranda Lambert Michal Bajor Milano Mary Poppins

N Nararamdaman Nancy Sinatra Norah Jones Nirvana Neil Diamond Nickelback Nutini N Sync Nina Simone Nightwish Neil Sedaka Ne Yo Natalie Cole No Mercy Nazareth Nine Inch Nails Naturally Nick Kamen Nat King Cole Nicole Scherzinger

O O.n.a Owl City Outfield Orgy Oleta Adams O-zone Obywatel G.c. Ojays Onerepublic Oasis O.n.a. Oh Laura One Republic Olly Murs Ordinary Boys O-town Opus Olivia Newton John Ozzy Osbourne Omega

P Paolo Nutini Piersi Papa Dance Paula Cole Piotr Szczepanik Paulo Nutini Patrycja Markowska Procol Harum Pat Benatar Papa Roach Patrick Bruel Piotr Szczepaniak Peggy Lee Portishead Patrick Hernandez Plain White Paul Mccartney Piotr Siwecki Plastic Bertrand Paula Abdul

Q Queensryche Queen

R Rammstein Rent Rh+ Roy Orbison Rufus Wainwright Randy Travis Rednex Richard Marx Rick James Robert Gawlinski Rihanna Randy Vanwarmer Reamonn Rose Royce Roberta Flack Rick Astley Ronan Keating Ringo Starr Rossdale Gavin R Kelly

S Stevie B Skid Row Sean Kingston Steel Panther Supergrass Saosin Soft Cell Stone Temple Pilots Sheryl Crow Snoop Dogg Suzanne Vega Steve Earl Sidney Polak Stacie Orrico Sandi Thom Sentenced Skunk Anansie Snow Patrol Stone Sour Sarah Mclaughlin

T Techno Dance Timbaland The Beatles The Temptations The Cure The Pogues The Kelly Family The Kooks The Black Eyed Peas Taylor Dayne The Saturdays Tradycyjna Tony Christie Twisted Sister Ted Nugent Tom Jones The Ting Tings Terry Jacks The Who The Kinks

U Usher Ufo Usa For Afrika U2 Urszula Sipinska United Urszula Urszula Sipinskia Umberto Tozzi Ultra Ub40 Universe

V Varius Manx Vanessa Hudgens Victoria Beckham Virgin Valerie Ferguson Video Vox Vanessa Carlton Village People Vanessa Williams Violetta Villas Van Halen

W Wallflowers Wheatus World Of Chances Weird Al Yankovic Will Young Weselna Wilki Wojciech Gasowski Was Whitesnake Wanda I Banda White Stripes Wilson Pickett Wiazanka Wayne Newton Willie Nelson Wliki Westlife Wings Whitney Houston

X Xnk

Y Yazoo Yes Yolanda Be Cool Young Jeezy Ying Yang Twins Yvonne Elliman

Z Zucchero Zz Top Zero Zbigniew Wodecki

Karaoke Keri Hilson

Tytuł Expres
Energy Kliknij by obejrzeć tylko film, bez przeładowania strony
Knock You Down Kliknij by obejrzeć tylko film, bez przeładowania strony
Pretty Girl Rock Kliknij by obejrzeć tylko film, bez przeładowania strony

Tagi na stronie

gitara gitarzysta struny chwyty akordy tabulatury transponowanie strojenie kapodaster dźwięk brzmienie śpiewanie wokal tonacja karaoke piosenki utwory płyty cover oryginał lekcja gry nauka tłumaczenie teksty translator wyszukiwarka muzyka grać śpiewać wyszaleć się wyszalnia zagrać impreza klub ćwiczyć koncerty zespoły muzyka płyty mp3 nagłośnienie kluby karaoke zabawa śpiew repertuar bezpłatne free
Administracja
Szukaj
O nas
Wyszalnia miniaturka